ABUS CR | Papír, kancelářský papír, kancelářské potřeby


Telefon: +420 317 840 111
Email:objednavka@papirnet.cz
ABUS CR s.r.o.
Průmyslová 1888
Vlašim 258 01

e-Pocasi.cz
 


Náhradní plnění

Společnost ABUS CR, s.r.o.

poskytuje svým zákazníkům možnost uplatnění NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ ve smyslu zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, doplněného o vyhlášku č. 518/2004, kterou se zákon provádí,
a to ODBĚREM ZBOŽÍ prostřednictvím spolupracující firmy, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS).

 

POŽADAVEK NA NÁHRADNÍ PLNĚNÍ SDĚLTE PROSÍM PŘED OBJEDNÁNÍM ZBOŽÍ !

 

ZÁKON č. 435 ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti, § 81:
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Povinnost zaměstnavatelé plní mimo jiné odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou nebo obecně prospěšnou společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

      *****************************************************************

Vysvětlení zákona:
Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1.1.2005 je stanoveno, dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců je povinen zaměstnat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZPS), tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

Jak tento zákon splnit?

1. Zaměstnávat povinný podíl zaměstnanců se ZPS (4%)
- každý dvacátý pátý zaměstnanec by musel být ZPS

2. Odvodem do státního rozpočtu
- výše odvodu činí 2,5 násobku průměrné mzdy v národním ročně za každého občana se ZPS , za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

Nebo nabízíme právě tuto variantu:

3. Odběrem výrobků od firem zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se ZPS (tzv. „Chráněná dílna“)
- výše odvodu činí 7 násobek průměrné mzdy v národním ročně za každého občana se ZPS, za kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl (4%).

 

Více informací na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí nebo v zákoně č. 435/2004Sb

Náhradní plnění poskytuje společnost T-WOOD, s.r.o. - www.t-wood.cz